Historie

Stručná historie školství v Kateřinicích

Počátky školství v Kateřinicích jsou spojeny s evangelickou církví. Kateřinické děti nejprve docházely do církevní školy v Pržně, později do Ratiboře. Teprve roku 1861 se začala stavět evangelická škola i v naší obci (zpočátku jako pobočka školy ratibořské). V roce 1883 byla zřízena dvoutřídní veřejná škola (kvůli nedostatku místa však stále fungovala pouze jako jednotřídní). Stavba nové školy byla po dlouhých peripetiích započata v září 1909 a necelý rok později, 29. sprna 1910, byla kolaudována a 17. září 1910 byla slavnostně otevřena.

Provoz mateřské školy byl zahájen 14. prosince 1967 ve třech místnostech, které jsou součástí kulturního domu. Prostory byly potom rozšířeny v roce 1984.

Od 1. ledna 2002 byla škola sloučena s mateřskou školou a školní jídelnou do jednoho právního subjektu Základní škola a mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín. Roku 200 se podařilo vybudovat u školy dosud chybějící tělocvičnu, která slouží nejen dětem, ale i ostatním občanům.

Nadučitelé, řídící učitelé a ředitelé školy od  počátku do současnosti

1909 – 1918 Ondřej Hromádka
1918 – 1919 Viktor Žádník
1919 – 1924 Josef Hrubeš
1924 – 1929 Augustin Ryša
1929 – 1930 Jan Doležal
1930 – 1935 Jan Opočenský
1935 – 1936 Václav Praxl
1936 – 1944 Josef Konečný
1944 – 1949 Helena Jakubková
1949 – 1950 Antonín Trampota
1950 – 1954 Jaroslav Malík
1955 – 1962 Miloslav Kynčl
1962 – 1976 Zdeněk Skýpala
1976 – 1992 Helena Skýpalová
1992 – 1994 Zdeněk Skýpala
1994 – 2008 Marcela Králíková
2008 – dosud Šárka Muchová

Náhledy fotografií ze složky Z historie školy

Dnes je:
Svátek má:
on-line škola