Řád jídelny ZŠ

Organizace provozu stravování

- vstup do školní jídelny pro žáky ZŠ a pedagogické pracovníky je vymezen dobou začátku a konce výdeje pokrmů, tj. 11.43 – 12.15;

- děti ze ZŠ docházejí do školní jídelny v doprovodu pedagogů;

- tašky a svršky si odkládají v šatně, kde se přezouvají do přezůvek;

- potraviny se ze školní jídelny nevynášejí;

- mimo školní jídelnu si strávník 1. den nemoci odnáší oběd v jídlonosiči, podobně bývalí zaměstnanci (důchodci), kteří mají nárok na oběd, přičemž těmto musí být výdej zajištěn v době, než přijdou do jídelny běžní strávníci, tj. 9.30 – 10.00;

- zaměstnanci obce a veřejnost se stravují v jídelně v době od 11.15 – 11.40

- dohled ve školní jídelně při stravování dětí mají pedagogové dle vyvěšeného rozpisu;

- přihlašování obědů se provádí na začátku školního roku nebo v průběhu školního roku u vedoucí ŠJ;

- odhlašování obědů se hlásí kuchařce nebo vedoucí ŠJ telefonicky (571 442 825) nebo osobně nejpozději den předem do 13.00;

- stravné se vybírá zálohově k 15. dni v měsíci na měsíc následující prostřednictvím poštovní poukázky, převodem na účet, hotově u vedoucí ŠJ nebo inkasem

- žáci si oběd odebírají na tácech u výdejního okénka. Každý žák obdrží na začátku školního roku čip, kterým se bude prokazovat při každém odběru oběda. Strávník má možnost přídavku stravy a možnost odebírání nápojů, po konzumaci oběda uloží strávník tácek s nádobím a příbory k okénku na vozík odkud ho průběžně odebírá kuchařka

- strávníci jsou povinni se řídit pokyny dohlížejícího pedagoga;

- strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování;

- problémy nebo připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí ŠJ, kuchařce nebo dozorujícímu pedagogovi;

- mimořádný úklid jídelny během výdejní doby (rozbité nádobí, rozlité nápoje apod.) provádí kuchařka;

- za čistotu stolů během výdejní doby odpovídá kuchařka;

- úraz nebo nevolnost ve školní jídelně hlásí strávníci dohlížejícímu pedagogovi;

- připomínky rodičů ke stravování se podávají vedoucí ŠJ;

- jídelní lístek je vždy vyvěšen v jídelně a na webových stránkách školy.

 

Kateřinice 1. září 2016

 

Radmila Vrajová, vedoucí ŠJ

Dnes je:
Svátek má:
on-line škola