Školní jídelna Kateřinice

Vážení rodiče, z důvodu nárustu cen másla a jiných surovin jsme nuceni od 1. 11. 2017 zdražit obědy a to následovně

- MŠ o 3,-Kč           celodenní docházka 3-6 let       37,-

polodenní docházka 3-6 let       30,-

celodenní docházka 7-10 let     40,-

polodenní docházka 7-10 let     32,-

- ZŠ o 2,-Kč          žáci 7-10 let         24,-

žáci 11-14 let       25,-

Děkujeme za pochopení

Vrajová Radmila, vedoucí ŠJ

1. Základní informace

Nárok na oběd za dotovanou cenu mají žáci po dobu pobytu ve škole nebo první den neplánované nepřítomnosti, např. nemoc (vyhl. č. 107/2005 Sb., § 4, odst. 9). Ostatní obědy jinak musí odhlásit nebo musí doplatit plnou cenu oběda ve výši, jaká je na základě propočtené kalkulace stanovena, a to v kanceláři školy v hotovosti následující měsíc po vyúčtování. Po dobu školních prázdnin se ve ŠJ nevaří, pouze první dva týdny červenci pro MŠ.

Zaměstnancům se poskytuje snížená úhrada jen na jedno hlavní jídlo během stanovené směny, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá alespoň 3 hodiny (vyhl. č. 84/2005 Sb., § 3, odst. 4).

V případě odběru jídla do jídlonosiče (pouze první den neplánované absence) si zástupce strávníka vyzvedne oběd v jídelně v době 9.30 – 10.00. Pokud si rodič vyzvedne dítě s celodenním stravováním po obědě bude mu odpolední svačinka vydána až v době  odpoledního vádeje a to od 14.20-14.45. Důchodci si mohou odnášet oběd v jídlonosiči výměnným způsobem. Jídlo vydané do jídlonosiče je určeno k přímé spotřebě bez uskladnění.

Odhlašování obědů se provádí nejpozději den předem do 13.00, a to telefonicky nebo osobně vedoucí stravování, případně kuchařkám (nestačí omluva žáka ve škole). Další možností odhlášení je on-line přes webové stránky školy.

Žáci jsou zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle níže uvedené tabulky (viz také vyhl. č. 107/2005 Sb., § 5). Podle č. 561/2004 Sb., § 24 školní rok začíná 1. 9. a končí 31. 8. následujícího kalendářního roku.

2. Cena stravného - platné od 1.11.2017

 

Strávníci podle kategorií

přesnídávkaobědsvačinkacelkem
celodenní
poloviční
3 - 6 let 7,00 23,00 7,00 37,00 30,00
7 - 10 let 8,00 24,00 8,00 40,00 38,00
7 - 10 let -
24,00 -
24,00 -
11 - 14 let    
-
25,00 -
25,00 -
dospělí *

-

28,00

- 28,00 -
CIZÍ STRÁVNÍCI - osobní odběr 57,00
CIZÍ STRÁVNÍCI - rozvoz 62,00

* u zaměstnanců činí doplatek z FKSP Kč 7,--

3. Úhrada stravného

Platby jsou prováděny zálohově - tzn. k 15. dni v měsíci se vybírá stravné na měsíc následující. V případě odhlášení obědů (např. z důvodu nemoci) bude záloha na další měsíc o částku za odhlášené obědy nižší. Strávníci mohou hradit stravné prostřednictví poštovní poukázky, bezhotovostním převodem, v hotovosti u vedoucí ŠJ nebo prostřednictvím inkasa na účet školy. V případě, že stravné nebude uhrazeno, strávník nedostane oběd. Celkové zúčtování probíhá v měsíci červnu, strávníkům, kteří se budou stravovat i nadále, jsou přeplatky stravného převedeny do dalšího školního roku, případně na žádost vráceny.

- číslo účtu (složenky, bankovní převod) - 1771665339/0800

- číslo účtu (INKASO) - 0101342421/0800

 

 

Vrajová Radmila, vedoucí ŠJ

mobil: 604 888 693

Dnes je:
Svátek má:
on-line škola