Informace školní družiny

Od školního roku 2008 /2009 byla při škole zřízena družina, což jistě mnozí přivítali. Před odchodem na mateřskou dovolenou se o ni starala paní vychovatelka Simona Adámková, poté paní Hana Václavíková a od roku 2011 se dětem věnovala paní vychovatelka Mgr. Hana Mičkalová, ve školním roce 2014/2015 vedl družinu pan Martin Müller. Od září 2015 vede družinu paní Iveta Piskláková. Na žádost rodičů je od školního roku 2012/2013 otevřena také ranní družina, kterou  i letos povede paní Bc. Eva Müllerová.

 

Provoz:

  • ranní družina: 5.50 - 7.50
  • odpolední družina: 12.20 - 15.20

 

Měsíčí poplatek je splatný v daném měsíci a činí:

  • Kč 50,-- za dopolední družinu
  • Kč 70,-- za odpolední družinu

Zde najdete základní dokumenty ŠD: http://skola.obeckaterinice.cz/cs/uredni-deska/dokumenty-skolni-druziny/

Dnes je:
Svátek má:
on-line škola