Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 proběhne 14. dubna 2021 bez přítomnosti dětí. Informace byly zaslány rodičům dětí, které navštěvují naši mateřskou školu prostřednictvím školního elektronického systému.

Je nutno se přihlásit elektronickou formou prostřednictvím tohoto odkazu https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/zskaterinice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40950#. Na tomto místě si také vyberete termín. V případě, že byste se v daný den nemohli dostavit, je možno domluvit si individuální termín u ředitelky školy.

K zápisu je nutno přinést rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a vyplněné dokumenty, které jsou přílohou tohoto oznámení.

Dnes je:
Svátek má:
on-line škola