Informace k začátku školního roku v ZŠ

Milí rodiče,

jak jistě víte, v naší škole probíhají stavební práce, a proto bude začátek letošního školního roku jiný. Školní rok začne v pondělí 6. září 2021, z výše uvedeného důvodu, však nebudeme moct ještě používat školní budovu. Připravili jsme proto našim žákům týdenní program, který se z větší části bude odehrávat v prostorách skautské základny v Březinách.

V tomto prvním týdnu proběhne také preventivní antigenní testování žáků. Byly stanoveny tři termíny, ve kterých by k němu mělo dojít – vzhledem k tomu, že nám školní rok začíná později, budou se našich žáků týkat pouze dva termíny: 6. a 9. září 2021. Toto testování se netýká žáků, kteří prodělali onemocnění covid-19 a spadají do 180denní ochranné lhůty (nutno doložit potvrzením – pokud jste ho odevzdávali minulý rok a je stále platné, pouze nám tuto skutečnost sdělte zprávou přes online systém nejpozději do pátku 3. září 2021) nebo mají doklad o provedeném PCR testu od lékaře. Pokud byste testování odmítli, budou muset Vaše děti nosit po celou dobu pobytu ve školním zařízení ochranu dýchacích cest (chirurgická rouška, respirátor).

V následujících řádcích naleznete podrobnosti k organizaci prvního školního týdne:

pondělí 6. září 2021

 • sraz v sále kulturního domu v 7.50 – antigenní testování
 • preventivně-vzdělávací program – kulturní dům, multifunkční hřiště
 • oběd
 • děti ze školní družiny se přemístí do Březin – odpolední družina do 15.20

úterý 7. září 2021

 • ranní družina od 5.50 – Březiny
 • od 7.50 preventivně-vzdělávací program
 • oběd
 • odpolední družina do 15.20

středa 8. září 2021

 • ranní družina od 5.50 – Březiny
 • od 7.50 preventivně-vzdělávací program
 • oběd
 • odpolední družina do 15.20

čtvrtek 9. září 2021

 • ranní družina od 5.50 – Březiny
 • od 7.50 antigenní testování
 • exkurze do Záchranného centra Hošťálková
 • oběd
 • odpolední družina do 15.20

pátek 9. září 2021

 • ranní družina od 5.50 – Březiny
 • od 7.50 preventivně-vzdělávací program
 • oběd
 • odpolední družina do 15.20

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že žáci budou po celý týden potřebovat sportovní oblečení, vhodné obutí, dopolední svačinku, pití a přezuvky. S výjimkou pondělí se budeme scházet vždy přímo v areálu Březin, program bude zakončen obědem a žáci budou odcházet domů. Obědy (s výjimkou prvního dne, kdy budeme jíst v kulturním domě) nám budou dováženy ze školní jídelny. Ranní družina bude v provozu od úterý, odpolední družina bude v provozu již od pondělí – po celou dobu bude umístěna ve skautském centru v Březinách.

V závěru ještě upozorňujeme, že pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo školní družinu, je nutné vyplnit přihlášku – zápis bude probíhat 2. a 3. září 2021 (čtvrtek a pátek) v přísálí kulturního domu v době od 13.00 do 15.00 hod. Přihlášku si budete moci stáhnout na webových stránkách školy a vyplnit si ji doma předem.

Tradiční slavnostní zahájení školního roku spojené s pasováním nových prvňáků proběhne až v pondělí 13. září 2021 od 7.50 v sále kulturního domu a bude přístupné i rodinným příslušníkům. Poté se prvňáci spolu s rodiči přesunou do své třídy a proběhne informativní schůzka. Ostatní žáci pokračují dle svého rozvrhu.

Věříme, že všechny komplikace společně zvládneme a začátek školního roku si nenecháme zkazit.

 

Dnes je:
Svátek má:
on-line škola