Základní škola a Mateřská škola Kateřinice, okres Vsetín

Příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, OKRES VSETÍN, sdružuje od roku 2002 malotřídní základní školu a dvoutřídní mateřskou školu.

Reálná kapacita základní školy činí 85 žáků, má všechny ročníky prvního stupně. Třídy jsou tvořeny spojením ročníků podle aktuálního počtu žáků. Vyučujeme se v neorenesanční budově z roku 1910, která v letech 2001 - 2003 prošla důkladnou rekonstrukcí. Nachází se ve středu obce naproti kostela a nedalekého kulturního domu, kde sídlí i obecní úřad, mateřská škola a školní jídelna.

V budově školy se nachází 4 kmenové učebny a multimediální učebna, která slouží i jako zázemí pro školní družinu. Areál školy doplňuje tělocvična, školní pozemek se zahrádkou, dvorek pro relaxační pobyty žáků o přestávkách či samotnou výuku. Za budovou školy byla vybudována nová moderní tělocvična, kde žáci cvičí nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také v kroužcích pohybových her.

Základní škola využívá ke své prezentaci sál kulturního domu, kde pořádá karnevaly, pěvecká i divadelní vystoupení žáků pro širokou veřejnost (vystoupení pro seniory, Den matek, vánoční koncert), uskutečňují se zde divadelní a hudební pořady pro děti.

V odpoledních hodinách prostory školy využívá ZUŠ Morava (obory hudební a výtvarný).

 

Motto naší školy a název našeho vzdělávacího programu:

 

Realizujeme projekt:

Dnes je:
Svátek má:
on-line škola